Zakończyliśmy uczestnictwo w roratach. Dzieci poznawały „Cud nad cudami” czyli eucharystię. Wykonywały dobre uczynki, które wypisyway na serduszkach.